Начало

jUntitledpaisijhil(1)ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ с. СТРАЦИН Е ОСНОВАНО ПРЕЗ 1880 г.

    В далечната 1880 г. отваря училището в с. Страци, отваря в сграда със сламен покрив и 8 ученици с учител – Костадин Дойчев Чолаков от Панагюрище. Втората година е назначен друг учител: Божил Драгоев от Ичера, който за пръв път поставя черна дъска в класната стая. В същото време съществува и турско училище. Учителите са получавали възнаграждението си предимно в продукти.

    Много са превратностите пред селското начално училище в Страцин. Занятията са прекратени за периода 7 март 1941 г. до 7 април 1942 г. поради заемането му от германски войски. През януари 1944 г. занятията отново са прекратени поради зачестилите бомбардировки над страната, но по нареждане на Министерството на народната просвета всички ученици преминават в по-горен клас.

   През учебната 1958/1959 г. турското и българското училище в с. Страцин се обединяват и започват занятия в една сграда. На 25 юни 1962 г. започва разширяване на сградата, в която училището се помещава и до днес. По време на строителството, учебните занятия се водят на две смени в частни помещения.
  През своята вековна история то се е превърнало в духовен и образователен център. 

В момента училището е средищно за селата Страцин и Косовец, и работи по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В ОУ „Отец Паисий“ обучават 168 ученици от 17 правоспособни преподаватели: 12 учители и петима възпитатели.

Основната задача пред колектива е била и си остава трайното овладяване на материала от ДОИ. Всички, завършили и продължили обучението си ученици, запазват или повишават успеха си в средните училища. Множество ученици кандидатстват след седми клас и биват приети в желаните училища, а процентът на тези, които не продължават образованието си е близо до „нула“.

     Радост за по-възрастните учители са четиримата възпитаници на училището, завършили университет и завърнали се на работа като учители. В това число влиза и назначеният преди 2 години директор Айдън Хасан.

Училището разполага с функциониращи компютърна зала и съвременни средства за интерактивно обучение.