Учители

ДИРЕКТОР
АЙДЪН ХАСАН    ДИРЕКТОР

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Фатме Ахмед           Главен учител

 

 

 

 

 

 

 

Лъчезар Димитров учител по БЕЛ
Лъчезар Димитров
Учител по БЕЛ

 

 

 

 

 

 

Биляна Здравкова
Учител по английски език

 

 

 

 

 

 

 

Минка Палашева учител по математика
Минка Палашева
учител по математика

 

 

 

 

 

 

Калиопа Стефанова учител по Биология и ЗО
Калиопа Стефанова
учител по Биология и ЗО

 

 

 

 

 

 

 

Иван Вътков учител по Физика и ФВС
Иван Вътков
учител по Физика и ФВС и Математика

 

 

 

 

 

 

Смаил Смаил учител по история
Смаил Смаил
учител по История

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фатма Садула начален учител
Фатма Садула
Начален учител

 

 

 

 

 

 

Иванка Стоянова възпитател
Иванка Стоянова
Начален учител

 

 

 

 

 

 

Фатме Али начален учител
Фатме Али
Начален учител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахмед Ахмед начален учител
Ахмед Ахмед
Възпитател

 

 

 

 

 

 

Стоянка Стоянова възпитател
Стоянка Стоянова
Възпитател

 

 

 

 

 

 

Марияна Великова възпитател
Марияна Великова
Възпитател

 

 

 

 

 

 

Десислава Стаматова възпитател
Десислава Стаматова
Възпитател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гергана Стоянова Възпитател

 

 

 

 

 

 

 

Зейнеб Рафед Възпитател