Учители

ДИРЕКТОР
АЙДЪН ХАСАН    ДИРЕКТОР


  Фатме Ахмед           Главен учител
Лъчезар Димитров учител по БЕЛ
Лъчезар Димитров
Учител по БЕЛ
Биляна Здравкова
Учител по английски език

Февзи Ехлиман             учител по математика и ИТ

Калиопа Стефанова учител по Биология и ЗО
Калиопа Стефанова
учител по Биология и ЗО
Смаил Смаил учител по история
Смаил Смаил
учител по История
Фатма Садула начален учител
Фатма Садула
Начален учител
Иванка Стоянова възпитател
Иванка Стоянова
Начален учител
Фатме Али начален учител
Фатме Али
Начален учител
Ахмед Ахмед начален учител
Ахмед Ахмед
Възпитател
Марияна Великова възпитател
Марияна Великова
Възпитател
Десислава Стаматова възпитател
Десислава Стаматова
Възпитател
Гергана Стоянова ачален учител
Зейнеб Рафед Възпитател                                                                                                                                           
Фатме Ахмедвъзпитател
Фатме Ахмед Възпитател