КОНТАКТИ

с. Страцин 8222

ул. „Средна гора“ 10

тел. 05967 2368

info-200710@edu.mon.bg